ÚvodAktuálněZákaznický oddílRealizované akceKontakt
 

Organizace TEPLO Frýdlant, spol. s.r.o

vznikla k 1.1.1996 vyčleněním z bývalých Služeb Města Frýdlantu a jejím zřizovatelem je Město Frýdlant. Od roku 2002 je TEPLO Frýdlant společností s ručením omezeným.

Organizace zabezpečuje výrobu, rozvod a dodávku tepla a teplé vody. K tomu účelu provozuje teplovodní plynovou kotelnu, která se nachází na jihovýchodním okraji města Frýdlantu. Vznikla rekonstrukcí kotelny na uhlí a její plynofikací. Tím mimo jiné došlo ke značnému snížení emisí do ovzduší a z toho vyplývajícího snížení poplatků za znečišťování ovzduší (z dřívějších bezmála stotisícových částek na řádově tisíce korun nyní).

Po ukončení provozu kotelny na lehký topný olej u Nemocnice Frýdlant zůstala plynová kotelna jediným zdrojem centrálního zásobování tepla pro bytovou výstavbu ve východní části města Frýdlant.

Z plynové kotelny je zásobováno celkem 58 domovních výměníkových stanic. Největším odběratelem tepla a TUV jsou objekty bytových domů s celkovým počtem 1206 bytových jednotek. Z důvodu zlepšení služeb zákazníkům, rozšiřuje společnost možnosti vytápění o variantu LTO. Od roku 2010 je na kotelně zprovozněna kogenerační jednotka firmy ČEZ – TEDOM o výkonu 1,2 MW. Po vyhodnocení této spolupráce byla v roce 2012 instalována druhá KGJ s výkonem 0,2 MW.

Kogenerační jednotka je zařízení, které současně vyrábí elektřinu a teplo z plynu. Společnost využívá tepelnou položku. V topném období je podíl na dodávané tepelné energii zákazníkům cca 20%. Tento podíl se v letním období mění až na 100%. KGJ má na den určený počet hodin, které projíždí (vyrábí). Proto k plynulému dodávání TUV zákazníkům slouží v letním období mimo KGJ také akumulační nádrže. Jejich úloha, jak vyplývá z názvu, je v čase, kdy není odběr zákazníky, akumulovat tepelnou energii a tuto dodávat v čase kdy KGJ již nejede.

Plynová kotelna centrálního zásobování tepla


V kotelně jsou provozovány 4 kotle na zemní plyn, z toho kotel č.1 o výkonu 2,9 MW, je osazen tzv. dvoupalivovým hořákem. Zde spalujeme nejen zemní plyn (dále jen ZP), ale i lehký topný olej (dále jen LTO). LTO slouží pro případ nouzového provozu kotelny z jakéhokoliv důvodu: je zastavena dodávka ZP, vyrovnání denního maxima v zimním období. V případě přerušení dodávky plynu v zimním období jsme schopni zajistit tímto mediem temperování objektů.

Další kotle jsou čistě plynové o výkonech 2,9 MW, 1,8 MW a 5 MW (kondenzační). Výkonová skladba je složena tak, aby bylo při dodávání tepelné energie možno nastavit optimální výkon, tak aby provoz byl co nejefektivnější a nejekonomičtější. Kaskádovité řazení kotlů umožňuje jejich postupné najíždění v případě extrémních mrazů v zimním období.

Současné provedení kotelny umožňuje v zimním období dodávat odběratelům tepelnou energii k vytápění v závislosti ke klimatickým podmínkám a venkovním teplotám. TUV po celý rok 24 hodin.

Přechodem provozu kotelny z uhlí na zemní plyn došlo také k podstatnému snížení emisí spalin. Při provozu kotelny na uhlí např. v roce 1994 docházelo k emisím o celkové hmotnosti 168 tun a zpoplatnění činilo 198 tisíc Kč. Pro porovnání, v roce 2009 bylo množství emisí vypouštěných komínem 3,26 tun a poplatek za vypouštění 2500,- Kč.

V současné době je poplatek za vypouštění emisí nulový!


Tímto porovnáním chceme poukázat na ekologický provoz zařízení. Snížili jsme znečištění ovzduší, stabilita dodávek tepla se nezměnila a cena hlavně od roku 2010 klesla na respektovatelnou úroveň.

Porovnání ceny paliva – zemního plynu od dodavatelů.


V současné době hodnotíme i dopad ceny paliva na cenu dodávek tepla zákazníkům. V roce 2013 bylo poprvé k určení ceny a dodavatele plynu pro rok 2014 využito Komoditní burzy Kladno. Protože se tato volba ukázala jako správná, soutěžili jsme v roce 2014 tímto způsobem nejen plyn pro rok 2015, ale i elektřinu. Zde jsme se spojili se Základní školou, abychom na trhu byly pro dodavatele zajímavější. S výsledkem jsme spokojeni. V konečném efektu musí dojít k tomu, že cena plynu vybraného dodavatele znamená respektovatelnou cenu tepla pro domácnosti. Je to jedna z cest, jak motivovat zákazníky k další spolupráci, popř. k navázání nové. Téma, které nám aktuálně přidělává starosti je rozhodnutí vlády na zvýšení nižší sazby DPH na 15%. Tento krok kromě zvýšení celkových nákladů na rozpočty zákazníků, zvedl i cenu tepla. Ve finále se ale jedná o peníze, které není možné použít ke zlepšení služby, technologie, ale k odvodu státu formou daně.

Náměty:


• Napojení nových zákazníků => snížení ceny


        

          

  

Copyright © TEPLO Frýdlant

TEPLO Frýdlant s.r.o. - idatabaze.czTeplárny, výroba tepla - idatabaze.cz